Další služby
ve stavebnictví
Průkaz energetické
náročnosti budovy

Inspekce nemovitostí

Odbornou prohlídkou pomáháme zjistit skutečný technický stav nemovitosti při její koupi nebo prodeji.

 

CO NABÍZÍ INSPEKCE NEMOVITOSTÍ?

Inspekce nemovitosti nabízí komplexní odbornou prohlídku objektu se zaměřením na :

 

VÝHODY INSPEKCE NEMOVITOSTÍ?

Kupující získá odborný přehled o skutečném stavu kupované nemovitosti s případným oceněním oprav zjištěných vad.

Prodávající může kupujícímu nabídnout odborně popsaný stav své nemovitosti a tím zvýšit serióznost své nabídky.

 

ODBORNÁ ZPRÁVA Z INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Výstupem z prohlídky nemovitosti je odborná zpráva, která obsahuje popis technického stavu jednotlivých částí objektu.
Zprávu je možno dle dohody rozšířit o návrh způsobu odstranění vad se stanovením přibližné finanční nákladnosti.

 

Inspekce nemovitostí

Odbornou prohlídkou pomáháme zjistit skutečný technický stav nemovitosti při její koupi nebo prodeji.
Kotlíkové dotace na území Jihočeského kraje

Nabízíme služby energetického specialisty při zpracování doporučení nejvhodnějšího / nejefektivnějšího opatření ze seznamu "mikro" energetických opatření. Více informací zde.