Další služby
ve stavebnictví
Průkaz energetické
náročnosti budovy

PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Co je PENB
Kdy je nutno PENB zpracovat
Postup zadání a zpracování
Termíny dodání
Počet vyhotovení
Orientační ceny zpracování

 

CO JE PENB

Je dokument, který obsahuje stanovené informace o vypočteném množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Součástí průkazu je grafické znázornění zatřídění budovy do energetické třídy A-G. Průkaz platí 10 let a je zpracován dle platných právních předpisů a norem oprávněnou osobou od ministerstva průmyslu a obchodu.

 

KDY JE NUTNO PENB ZPRACOVAT

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má nejčastěji povinnost zajistit PENB při:

Prodávající je povinen předložit průkaz možnému kupujícímu před uzavřením kupních smluv a předat při podpisu kupních smluv.

Dále je prodávající povinen zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech (inzerátech).

Obdobně platí při pronájmu budovy.

Podrobněji je uvedeno v zákoně č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v platné prováděcí vyhlášce.

 

POSTUP ZADÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PENB

 

TERMÍNY DODÁNÍ

Průkaz zpracujeme a předáme zákazníkovi do 3-10 pracovních dnů podle rozsahu objektu a dostupné projektové dokumentace.

 

POČET VYHOTOVENÍ

Standardně jsou pro zákazníka vyhotoveny 2 paré.

 

ORIENTAČNÍ CENY ZPRACOVÁNÍ PENB

Ceny jsou obvykle stanoveny podle daného objektu. Cena je ovlivněna rozsahem objektu a dostupností podkladů pro objektivní zpracování průkazu.

Pro rodinný dům se ceny pohybují od 2900,- do 6500,- Kč s DPH.

Pro bytové domy jsou ceny od 6000,- Kč s DPH.

Při dlouhodobé spolupráci je možno dohodnout výhodnější podmínky.

 

 

Inspekce nemovitostí

Odbornou prohlídkou pomáháme zjistit skutečný technický stav nemovitosti při její koupi nebo prodeji.
Kotlíkové dotace na území Jihočeského kraje

Nabízíme služby energetického specialisty při zpracování doporučení nejvhodnějšího / nejefektivnějšího opatření ze seznamu "mikro" energetických opatření. Více informací zde.